บริษัท ไทยวีนีเตอร์ จำกัด
ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับงานเชื่อมพลาสติก รวมถึงอุปกรณ์ลมร้อน ในขบวนการผลิตในอุตสาหกรรม งานบรรจุภัณฑ์ งานอบแห้ง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมรถยนต์
 
  Thai Vinyter Co., Ltd.
The importer and dustributor of machines and tools for plastic welding. Wherever you need to apply heat, we provides hot air for manufacturing process, package, drying, food industry and automobile industry.
 
  © copyright 2010. ThaiVinyter Co.,Ltd. All rights reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com