ภาษาไทย
      English
  Thai Vinyter Co., Ltd.
วันที่ก่อตั้ง :
27 กุมภาพันธ์ 2535

สำนักงานใหญ่ :

174/62-63 หมู่ที่ 6 ซอยพระรามที่ 2
ซอย 60 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

Tel : + 66 - 2 - 4166347 to 50
Fax : + 66 - 2 - 4166067
E-mail :
thaivinyter@thaivinyter.co.th
chanida@thaivinyter.co.th

ประเภทธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญงานเชื่อมพลาสติกทุกประเภท

1. เครื่องเชื่อมระบบความถี่สูง
2. เครื่องเชื่อมระบบอัลตร้าโซนิคส์
3. เครื่องเชื่อมระบบลมร้อน
4. เครื่องเชื่อมระบบเลเซอร์
5. เครื่องเชื่อมระบบ Hot Plate

ผู้เชี่ยวชาญระบบลมร้อนสำหรับอุตสาหกรรม
1. ฟิล์มหดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์
2. อบแห้ง
3. เตรียมความร้อน
4. สเตอริไลซ์
  © copyright 2010. ThaiVinyter Co.,Ltd. All rights reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com